top of page
logo zwart.png

Algemene voorwaarden Mindfulnesstrainingen

Wanneer je je inschrijft verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en wordt je geacht deze gelezen te hebben. Lees deze alsjeblieft zorgvuldig.

Inschrijving
Inschrijving voor trainingen is alleen mogelijk door het volledig invullen en opsturen van een inschrijfformulier en gelijktijdige betaling. 

Tot 2 weken voor de start van de training kun je je deelname annuleren tegen betaling van €100,- administratiekosten.

De deelnemerslijst wordt samengesteld op basis van de volgorde van binnenkomst van betaling. Door te laat voldoen van de kosten riskeer je dat je plaats naar een ander gaat. One Body and Mind behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen, een training in groepsverband te annuleren of uit te stellen. Indien door dit uitstellen de deelnemer niet in staat is aan de groep deel te nemen, dan wordt het volledige deelnamegeld gerestitueerd.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 2 weken na je inschrijving kun je je deelname kosteloos, schriftelijk annuleren. Je kunt hierna, tot 2 weken voor aanvang van de training (schriftelijk) annuleren waarbij
€ 100,- administratiekosten worden gerekend. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd.

Wanneer je na je inschrijving, en na het verstrijken van de termijn van 14 dagen, de startdatum van de groep zou willen wijzigen, dan geldt dit als een annulering.

In geval van ernstige ziekte waarbij op doktersverklaring wordt aangeraden de trainingen te stoppen, is restitutie van een deel van het inschrijfgeld mogelijk.

Vergoeding door verzekering

Jola Willems is erkend Mindfulness trainer (VMBN categorie 1).
Vraag bij jouw zorgverzekering na of deze Mindfulness training vergoedt.

Afzeggen van (individuele) afspraken

Wanneer je een individuele afspraak afzegt, minder dan 24 uur tevoren, worden € 40,- kosten in rekening gebracht. Wanneer je een groepsbijeenkomst afzegt, vindt geen restitutie van kosten plaats. Inhalen van groepssessies is mogelijk, in overleg met de trainer en indien ruimte in de groep.

Geheimhouding

Deelnemers van alle One Body and Mind trainingen zijn gehouden aan geheimhouding. Wanneer je je inschrijft verklaar je geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, persoonlijke verhalen, klachten, ervaringen) van medecursisten met anderen te bespreken. Uiteraard geldt dit ook voor de trainers en andere medewerkers van het centrum.

Programma’s in opdracht door derden

Geregeld worden programma’s ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

Praktische gegevens

One Body and Mind is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70449112. Eigenaar is mevrouw drs. Jola Willems, Categorie 1 lid VMBN; VMBN-gecertificeerd mindfulnesstrainer.

ADRESGEGEVENS:
One Body and Mind Diepenbrockstraat 11
6162 EZ Geleen

Telefoonnummer 06-53934082

email info@Jolawillems.nl 

www.one-bodyandmind.com

bottom of page