ACT (Acceptance and committment Therapie)

 

Acceptance and Commitment Therapy is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. Uit vele onderzoeken bleek ACT bijzonder effectief bij het vergroten van het algemeen welzijn. Je hoeft dus geen psychische problemen hebben om profijt te hebben van deze methodiek.

Inmiddels wordt ACT dan ook op grote schaal toegepast in topsportcoaching en in het bedrijfsleven.

Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan. Het doel hiervan is om er niet meer zo door overspoeld te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven.

Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). 

ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en allerlei verschillende oefeningen, vaak met veel humor; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

 

Voor wie is ACT geschikt?

ACT kan je helpen wanneer je:

  • bewust wil leren leven met minder remmingen en gericht wil zijn op wat écht belangrijk voor je is;

  • een doel mist en niet precies weet wat je met je leven wilt en dit wel wilt ontdekken;

  • last hebt van stress, psychische en/of somatische klachten, zoals angsten (hypochondrie, OCD, sociale angst, GAS of piekerstoornis, fobieën, paniekstoornis, hyperventilatie), depressieve gevoelens, eetproblemen, burnout, vermoeidheid (CVS) of pijn;

  • een middel zoekt tegen burnout, de werksfeer wilt verbeteren en een middel zoekt voor optimale prestaties binnen je bedrijf.

Samengevat kan ACT je leven verrijken en je als persoon doen groeien.

Methode

We gebruiken concrete technieken die in 8-10 sessies geoefend worden. De trainer geeft praktische uitleg over wat je leert en gebruikt ervaringsgerichte oefeningen, beelden en metaforen. Je krijgt concrete tools om aan de slag te gaan met waar je hier en nu last van hebt.

ACT is geen praattherapie. Noch in de individuele vorm, noch in groepstrainingen gaan we diepgaand in op het verleden. De groepen kunnen dan ook beter omschreven worden als een training dan een zelfhulpgroep waar iedereen zijn levensverhaal vertelt. Cursisten houden veelal een positief gevoel over van de groepswerking, ook wanneer zij bij de start hier veel twijfels over hadden.

We werken praktisch en down to earth. Er zit geen enkel religieus, moreel, of zweverig tintje aan.

Jola is erg enthousiast over ACT geraakt sinds zij een uitgebreide opleiding tot ACT trainer volgde. Zij begeleidt jou heel graag met ACT. Dit kan één op één of in groepsverband.

Wil je meer uitleg over ACT? Neem dan contact op via het contactformulier voor een vrijblijvend introductie gesprek.